naobermeerlo@gmail.com       |       T: 06 28 86 27 84

Aa | Aa | Aa

Samen lachen, Samen sterk

Samen lachen, Samen sterk

Geef elkaar de helpende hand

Geef elkaar de helpende hand

Samen kunnen we meer en komen we verder

Samen kunnen we meer en komen we verder

Nieuws

Bestuur NZP praat Dorpsraad bij

Publicatie datum: 07-Aug-2015
Bestuur NZP praat Dorpsraad bij

Op dinsdag 4 augustus j.l. heeft het bestuur van NZP Meerlo de voltallige dorpsraad van Meerlo bijgepraat over het haalbaarheidsonderzoek inzake “kleinschalig wonen”.
Twee studenten van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (de HAN) hebben, in opdracht van het NZP–bestuur, onderzoek gedaan of de realisatie van een tiental wooneenheden met 7x24-uurszorg, voor ons dorp haalbaar is. Hierbij is met name gekeken naar de wet- en regelgeving omtrent "kleinschalig wonen", de financieringsmogelijkheden en of het geheel ook in de toekomst exploitabel kan zijn.
Daarnaast zijn de demografische ontwikkelingen van Meerlo tot 2030 in kaart gebracht, waarbij de "dubbele vergrijzing" en de mogelijke gevolgen hiervan een erg belangrijke rol spelen.

Insteek van het NZP bestuur is om ook de meest kwetsbare inwoners van Meerlo in de toekomst de mogelijkheid te bieden om zo lang mogelijk in ons dorp te kunnen blijven wonen inclusief de daarbij behorende noodzakelijke zorgverlening op maat. Nu wordt men feitelijk gedwongen om de eigen woon- en leefomgeving inclusief het eigen netwerk, zoals familie, buurt, vrienden en/of mantelzorgers, te verlaten wanneer steeds meer zorg nodig is.

Om voldoende draagvlak voor dit initiatief te krijgen zijn de voorlopige conclusies van het onderzoek in dit overleg met de dorpsraad gedeeld. De dorpsraad heeft aangegeven belangstelling te hebben voor de eindversie van het onderzoek en wil daarna een officiële reactie geven.

De dorpsraad juicht het stappenplan, wat na de presentatie van de eindversie van het onderzoek door het NZP wordt uitgezet, van harte toe.
Dit plan kent nog de volgende stappen:

  •  Het opzetten van een gedegen communicatieplan teneinde de burgers goed en regelmatig te informeren.
  •  De bevolking middels een voorlichtingsavond verder informeren.
  •  Het houden van een feitelijk haalbaarheidsonderzoek onder de bevolking teneinde zicht te krijgen op de werkelijke behoefte.

In de tussenliggende periode gaat het bestuur verder in gesprek met allerlei belangrijke partijen zoals de gemeente, mogelijke financiers en zorgleveranciers.