naobermeerlo@gmail.com       |       T: 06 28 86 27 84

Aa | Aa | Aa

Samen lachen, Samen sterk
Geef elkaar de helpende hand
Samen kunnen we meer en komen we verder

Wat is Naoberzorg

Naober is een Meerlo’s dialectwoord dat 'buren' betekent. Ouderen kennen het begrip Naobere nog goed. Als een jong getrouwd paar zich in een buurt vestigde, was het de eerste taak om kennis te maken met de buren. Dat heette 'het maken van naobere'. Vanaf dat moment was het duidelijk dat je altijd kon rekenen op hulp en steun van de buren. Bij geboortes, feesten, trouwerijen en begrafenissen, maar ook bij hulp in de huishouding, op de boerderij of op het land. Men hielp elkaar. Dat alles viel onder het begrip: naobereplicht.

De tijden veranderden en steeds meer van die naober-taken werden overgenomen door de overheid en (welzijn- en gezondheids)organisaties. Voor ongeveer elke zorgvraag kwam een professioneel antwoord. Maar dat liep de spuigaten uit en is op den duur onbetaalbaar geworden. Daarnaast veranderde de wereld en richtten mensen zich steeds meer op zichzelf en hun gezin.

Dat is de reden dat in veel dorpen in het land, en ook in Meerlo, initiatieven zijn ontstaan om die ouderwetse burenplicht in een modern jasje te gieten. Bijvoorbeeld door een NaoberzorgPunt op te richten, met als doel dat we zoveel als mogelijk mensen in onze omgeving, die hulp nodig hebben, een handje helpen. Dat kan door een dorpsgenoot die niet mobiel is, naar een dokter, ziekenhuis of therapeut te brengen of iemand te helpen met klusjes in en rond het huis. Maar het kan ook door gezinnen, die extra belast zijn, een dag te ontlasten.

Een burgerinitiatief dus, met als belangrijkste doel zoveel mogelijke krachten en talenten van inwoners in te zetten om dorpsgenoten een steun in de rug te geven. Op die manier stimuleren we zelfredzaamheid van burgers en zorgen we voor elkaar in onze gemeenschap. Als gevolg daarvan kunnen mensen langer op zichzelf wonen en hebben ze minder of pas later de kostbare professionele hulp nodig van zorgorganisaties. Belangrijk is dat er zo tijd en aandacht ontstaat voor dorpsgenoten, van jong tot oud.

Het burgerinitiatief voor het NaoberzorgPunt Meerlo wordt ondersteund door:
Dorpsraad Meerlo, KBO Sint Goar Meerlo, De Zonnebloem afdeling De Driehoek, Het Rode kruis, het kerkbestuur van de Joannes de Doper parochie, Apotheek Maasdorpen en de gemeente Horst aan de Maas.

In de zomer van 2013 heeft de initiatiefgroep van NaoberzorgPunt Meerlo huis-aan-huis een enquête gehouden. Daarin is gevraagd wie er hulp nodig heeft en wie bereid is om zich als vrijwilliger in te zetten.
Bekijk hier de resultaten.