naobermeerlo@gmail.com       |       T: 06 28 86 27 84

Aa | Aa | Aa

Samen lachen, Samen sterk
Geef elkaar de helpende hand
Samen kunnen we meer en komen we verder

Wie zijn we

Onze organisatie willen wij zo eenvoudig en flexibel mogelijk houden.
Welke onderdelen kent de NZP-organisatie?

Het Stichtingsbestuur
Het Stichtingsbestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, momenteel aangevuld met nog twee bestuursleden. In het stichtingsbestuur is nog ruimte voor minimaal twee andere bestuursleden. Met name vertegenwoordigers van andere (vrijwilligers) organisaties kunnen zich bij ons aansluiten. Die ruimte willen wij volop bieden.

In het stichtingsbestuur zitten:
- Stanley der Meer, voorzitter
- Leo Beterams, secretaris
- Linda Jonkers, penningmeester
- Bart Derksen, bestuurslid
- Jan van Dijk, bestuurslid

De initiatiefgroep
De initiatiefgroep bestaat met name uit de mensen van het 'eerste uur' die de kar getrokken hebben en dat nog steeds doen. Haar rol/taak ligt vooral op dorpsniveau in het zoeken naar mogelijkheden om verenigingen en organisaties waar wenselijk met elkaar te 'verbinden'. Door middel van afstemming en samenwerking wil de initiatiefgroep een win–winsituatie voor meerdere partijen creëren. Een voorbeeld daarvan is de middag 'Muziek verbindt', gehouden op 22 december 2013, waarbij werd samengewerkt met de Muziekfabriek. Ook volgt de initiatiefgroep allerlei landelijke ontwikkelingen op gebied van zorg en welzijn en bekijkt ze steeds welke zaken belangrijk kunnen zijn voor onze burgers en/of ons dorp. Mensen die zich bij de initiatiefgroep willen aansluiten, zijn van harte welkom en worden uitgenodigd met ons mee te denken.

De initiatiefnemers zijn:
- Linda Jonkers
- Stanley der Meer
- José Poels
- Bart Derksen
- Chris Cuppen
- Jan van Dijk
- René Poels

Het coördinatieteam
Het coördinatieteam bestaat nu uit 5 personen en vormt het 'werkend hart' van het systeem. Het co-team zal zich vooral bezig houden met het bij elkaar brengen van mensen met een (hulp)vraag en mensen die willen helpen. Zij leggen en onderhouden contacten, ondersteunen de vrijwilligers waar nodig en zullen op concrete vragen de noodzakelijk hulp (proberen te) organiseren. Waar nodig zullen zij ook verwijzen. Dat gebeurt als het NZP een gevraagde dienst niet kan leveren, omdat deze bijvoorbeeld thuishoort bij een professionele organisatie.

Het co-team heeft haar kantoor in het Bruishuis in Meerlo. 

Momenteel bestaat het co-team uit de volgende vrijwilligers:

- Leo Beterams
- Marleen Guelen
- Mario van Doorn
- Annemie van Els
- Frans Geurts


Meer informatie?

Linda Jonkers Apotheek Maasdorpen Meerlo 0478-690864
Stanley der Meer De Cocq van Haeftenstraat 13c 0478-692462
José en René Poels Hoofdstraat 36 0478-698241
Leo Beterams Burgveldweg 15 0478-692018
Bart Derksen De Cocq van Haeftenstraat 4 0478-691396
Jan van Dijk Hoofdstraat 40 0478-691849
Marleen Guelen Irenestraat 5 0478-692494

 

Privacyreglement:

NaoberzorgPunt Meerlo gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. NaoberzorgPunt Meerlo heeft dit vastgelegd in een privacyreglement.

Klik hier voor het privacyreglement.