naobermeerlo@gmail.com       |       T: 06 28 86 27 84

Aa | Aa | Aa

Samen lachen, Samen sterk

Samen lachen, Samen sterk

Geef elkaar de helpende hand

Geef elkaar de helpende hand

Samen kunnen we meer en komen we verder

Samen kunnen we meer en komen we verder

Nieuws

Naoberzorg is steeds harder nodig

Publicatie datum: 01-Jun-2016
Naoberzorg is steeds harder nodig

Sinds ruim twee jaar is NaoberzorgPunt Meerlo actief in ons dorp. Wellicht heeft u al eens contact gehad met ons, maar het kan ook zijn dat u zich afvraagt waarom Naoberzorg er is en wat we zoal doen. Daarover gaan we in een reeks van columns tekst en uitleg geven. 

Als eerste willen we graag uitleggen waarom Naoberzorg is opgericht en wat wij als onze kerntaak zien. De laatste jaren hebben we te maken met een terugtredende overheid. Burgers mogen en moeten meer zelf doen. Een voorbeeld daarvan is dat ouderen langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Daarbij is, naast de inzet van professionals, vaak wel extra hulp nodig. Ter ondersteuning wordt dan meestal een appél gedaan op familie of mensen binnen het eigen netwerk. Als dat niet gaat, kan er een beroep gedaan worden op Naoberzorg; een vorm van aanvullende zorg en welzijnszorg. Naoberzorg kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij het zoeken van een maatje om gezellig samen koffie te drinken of om iets leuks te doen als iemand (tijdelijk) meer aan huis gebonden is. Ook hulp bij vervoer en bezoek aan huisarts of specialist, kleine klusjes in of rond het huis of een extra belast gezin een dag(deel) ontlasten, behoren tot de mogelijkheden.

Het streven van Naoberzorg is het draagvlak zo groot mogelijk te maken. Wij willen diensten voor allerlei situaties, doelgroepen en leeftijden aanbieden, rekening houdend met de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Immers, er zijn ook vragen waarbij professionele hulp en vakmensen onontbeerlijk zijn. Wederkerigheid is ons uitgangspunt, zo brengen wij vraag en aanbod bij elkaar. Naoberzorg biedt met hulp van een grote groep vrijwilligers ondersteuning aan, om de leefbaarheid van het dorp op peil te houden. Daarom proberen we ook zoveel mogelijk samen te werken met andere organisaties.

Naoberzorg: samen kunnen we meer en komen we verder!

Gepubliceerd in 't Klokje Meerlo, d.d. 2 juni 2016