naobermeerlo@gmail.com       |       T: 06 28 86 27 84

Aa | Aa | Aa

Samen lachen, Samen sterk

Samen lachen, Samen sterk

Geef elkaar de helpende hand

Geef elkaar de helpende hand

Samen kunnen we meer en komen we verder

Samen kunnen we meer en komen we verder

Nieuws

Naoberzorg al meer dan 2 jaar actief voor jong & oud

Publicatie datum: 31-Aug-2016
Naoberzorg al meer dan 2 jaar actief voor jong & oud
Wij zien en horen allemaal dat de overheid ons steeds vaker vraagt om zelf meer te doen zodat ouderen en hulpbehoevenden in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Als voorbeeld de mantelzorger, (iemand die onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind of ander familielid, vriend of buur). Zij geven die zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met die persoon. Als dat niet lukt, kan er een beroep gedaan worden op de aanvullende zorg en welzijnszorg van NaoberzorgPunt Meerlo.
 
Eigenlijk is het heel gemakkelijk: een of meerdere burgers gaan een uitdaging aan waarvan ze vinden dat deze aangepakt moet worden ter ondersteuning van één persoon, een groep van personen of voor de leefbaarheid in het dorp. Hierbij kun je denken aan:
  • Ondersteuning bieden bij het zoeken van een maatje
  • Gezellig samen koffie drinken
  • Iets leuks doen als iemand (tijdelijk) meer aan huis gebonden is
  • Hulp bij vervoer en bezoek aan huisarts of specialist
  • Kleine klusjes in of rond het huis
  • Een extra belast gezin een dag(deel) ontlasten
Maar ook voor zaken als:
  • Ondersteuning voor scholieren bij bijvoorbeeld wiskunde
  • Budgetondersteuning aan mensen die het zicht op hun financiën kwijt zijn geraakt
  • Ondersteuning bij het begrijpen en gebruiken van de Franse taal
  • Eenmalige massage voor mensen die fysiek en/of mentaal onder druk staan
 
Het streven van Naoberzorg is door een zo groot mogelijk draagvlak, de leefbaarheid van het dorp op peil te houden.
Wij willen diensten voor allerlei situaties, doelgroepen en leeftijden aanbieden, binnen de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Wederkerigheid is hierbij ons uitgangspunt, zo brengen wij vraag en aanbod bij elkaar.
 
Hoewel we met vrijwilligers werken, kosten onze activiteiten geld.
De overheid wil meedenken en is voorwaarde scheppend. Het doel hierbij is wel dat burger initiatieven, zoals ons NaoberzorgPunt, op termijn zichzelf bekostigen. Dus moet NaoberzorgPunt zelf op zoek naar financiële middelen voor kosten die er nou eenmaal zijn. (Abonnementen - Gereedschap voor de klussendienst - Bijscholing vrijwilligers etc).
Heb jij ideeën hoe we onze inkomsten (structureel) kunnen vergroten? Laat het ons weten: naobermeerlo@gmail.com
 
Naoberzorg is er dus voor iedere burger in Meerlo met een hulpvraag, passend binnen de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Ben jij op zoek naar ondersteuning, of wil jij graag jouw kennis en vaardigheden aanbieden? Laat het ons weten, wij gaan op zoek naar een passende match.
 
Naoberzorg: samen kunnen we meer en komen we verder!