naobermeerlo@gmail.com       |       T: 06 28 86 27 84

Aa | Aa | Aa

Samen lachen, Samen sterk

Samen lachen, Samen sterk

Geef elkaar de helpende hand

Geef elkaar de helpende hand

Samen kunnen we meer en komen we verder

Samen kunnen we meer en komen we verder

Nieuws

Mee denken, mee praten en meedoen

Publicatie datum: 24-Oct-2016
Mee denken, mee praten en meedoen

OPROEP:

Wilt u met ons meedenken en meepraten over de mogelijkheden van de Wonen met 24-uurs zorg? Of wilt u de dorpsdagactiviteit mee organiseren? Laat het ons dan weten!

Op 13 oktober was er een bijeenkomst in zaal Brugeind met als insteek ‘Welke voorzieningen kunnen wij voor Meerlo behouden en kunnen wij daar mogelijk nog iets aan toevoegen?’ Voor deze bijeenkomst hadden NaoberzorgPunt Meerlo en de Werkgroep Accommodatiebeleid Meerlo van de Dorpsraad zowel verenigingen als belangstellende burgers uitgenodigd. Hoofdthema van de avond vormde het gemeentelijke accommodatiebeleid met daaraan gekoppeld de vraag: “Hoe ziet de Meerlonaar de toekomst van onze accommodaties en voorzieningen?”

Impressie infoavond

NZP Meerlo trapte, als opwarmertje voor een brede discussie, de avond af met een korte presentatie om mensen nieuwsgierig te maken en te stimuleren om zich aan te melden en verder met ons mee te denken en te praten. Daarbij ging het om twee onderwerpen:

  1. Is wonen met 24 uurs zorg in Meerlo haalbaar?
    Onderzoek door twee studenten van de Hogeschool Arnhem – Nijmegen (HAN) heeft uitgewezen dat, op grond van beschikbare informatie, demografische ontwikkelingen, wet- en regelgeving en de zorgfinanciering, een 10-tal wooneenheden met 7x24 uurs zorg in ons dorp haalbaar is. Als logische vervolgstap willen wij nu de lokale behoefte aan dit type wonen, maar ook aan andere woonvormen, gaan onderzoeken.
  2. In mei/juni 2017 wil NaoberzorgPunt samen met de basisschool een dorpsdagactiviteit organiseren met als thema: ‘MEEDOEN IN MEERLO…’Doel van zowel NZP als de kinderen van de basisschool is dat ‘iedereen mee moet kunnen doen’, zowel actief als passief. Middels diverse activiteiten op deze dag zoeken wij bewust ook de verbinding met andere verenigingen en organisaties en hopen zo op een breed draagvlak. Het zou heel mooi zijn als deze dorpsdagactiviteit zou uitgroeien tot een jaarlijkse traditie.
    De basis voor het programma van die dag zijn de resultaten van het project ‘Meedoen in Meerlo’. Dat project is een jaar geleden met de kinderen uitgevoerd. Hun ideeën en hun inbreng zullen leidend zijn.

Wilt u over een of beide onderwerpen met ons meedenken en meepraten? Laat het ons dan weten (Tel: 06-28862784, Mail: naobermeerlo@gmail.com). Immers, zonder meedoen lukt er niets!

Naoberzorg: samen kunnen we meer en komen we verder!