naobermeerlo@gmail.com       |       T: 06 28 86 27 84

Aa | Aa | Aa

Samen lachen, Samen sterk

Samen lachen, Samen sterk

Geef elkaar de helpende hand

Geef elkaar de helpende hand

Samen kunnen we meer en komen we verder

Samen kunnen we meer en komen we verder

Nieuws

Nieuwjaarsbijeenkomst NaoberzorgPunt Meerlo druk bezocht

Publicatie datum: 16-Jan-2017
Nieuwjaarsbijeenkomst NaoberzorgPunt Meerlo druk bezocht

Ruim 60 vrijwilligers mochten we verwelkomen op onze nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 12 januari in het Gezondheidscentrum. Het werd een gezellige, maar ook inspirerende bijeenkomst waarin we ideeën op hebben gedaan hoe we NoaberzorgPunt Meerlo verder uit kunnen bouwen.

                       

Terugblik

In 2016 bereikte we het respectabele aantal van 126 vrijwilligers die NaoberzorgPunt Meerlo (NZP) kan inzetten om aan hulpvragen van dorpsgenoten te voldoen. Sinds de start in 2013 zijn er 91 vrijwilligers ingezet, waarvan 30 op regelmatige basis. Deze cijfers tonen dat het NZP in Meerlo lééft!

Bij de start in 2013 kwamen de hulpvragen vooral van ouderen, op zoek naar een maatje of voor hulp bij een bezoek aan de specialist. In de afgelopen drie jaar zijn de aanvragen heel divers geworden en waren er niet alleen ouderen met een hulpvraag. Ook het aanbod aan ondersteuning werd breder, zoals hulp bij wiskunde, een massage bij stress en hulp bij het ordenen van de ‘papierkraom’. Verder hebben we met de (ruil)boekenkast in het Gezonheidscentrum een ontmoetingsplek opgezet die tijdens het wachten veel gebruikt wordt. Bij gladheid staat een sneeuwruimploeg paraat. Vanaf januari 2017 rijdt er in samenwerking met de Samenuit bus en Jan Linders en boodschappenbus voor inwoners met een beperking uit Meerlo, Tienray en Swolgen.

Hoe verder?

Tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst hadden we zelf ook drie hulpvragen: Hoe zie jij de toekomst van Naoberzorg? Hoe kunnen we meer inwoners van Meerlo bereiken? Wat kan Naoberzorg nog meer doen voor Meerlo? Met de antwoorden die we van de aanwezige vrijwilligers kregen gaan we aan de slag om het draagvlak verder te verbreden.

Jan Linders Fonds

We werden ook nog verrast door Sophie Simons, de supermarktmanager van Jan Linders Tienray. Zij overhandigde een cheque van € 2559,- aan NZP Meerlo en KANZ Tienray. Hiermee komt het eindbedrag van door het Jan LindersFonds in 2016 gesponsorde acties op € 4319,-. Dankzij de goede samenwerking tussen de medewerkers van Jan Linders en de vrijwilligers, die aan de acties hun bijdragen hebben geleverd, is dit mooie bedrag opgehaald. Dank ook aan de inwoners van Meerlo en Tienray voor het ondersteunen van onze acties.

We zijn dan ook heel blij dat we in 2017 opnieuw als Goede Doel gekozen zijn!

     

Naoberzorg: samen kunnen we meer en komen we verder!